Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Phô mai que bò hun khói Solse 100gr  × 1 60,000 
Tạm tính 60,000 
Giao hàng
Tổng 90,000 
  • Thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Solse. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi bạn đã thanh toán đơn hàng.
    VÍ DỤ: #ORDER XXX (ORDER là mã đơn hàng, X là SĐT đặt hàng của bạn)

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

zalo-icon